BẢN ĐỒ GI VIỆT NAM (Click chuột phải chọn Zoom để phóng to thu nhỏ)


Bản đồ nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ: http://www.noip.gov.vn/